Συμμετοχή προέδρου ???? ??????? ????????? κου Πάνου Ξενοκώστα σε διαδικτυακή συζήτηση για την Ναυτιλία.

Αύριο, Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ONEX NEORION SHIPYARDS , θα συμμετάσχει στη διαδικτυακή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο «Designing the Future of Maritime Greece» (Σχεδιάζοντας το Μέλλον της Ναυτιλίας στην Ελλάδα) που διοργανώνεται από το FORUM MARE ένα από τα πιο ισχυρά παγκόσμια φόρουμ για τη ναυτιλία και ναυπηγική βιομηχανία.
Τη ψηφιακή συζήτηση, θα τιμήσει με την παρουσία του, Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κος Ιωάννης Πλακιωτάκης , και ανώτατα στελέχη του Ναυτιλιακού κλάδου οι οποίοι θα αναλύσουν την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελληνική Ναυτιλία και στρατηγικές που πρέπει να υιοθετηθούν για την περαιτέρω βελτίωσή της.
Προς συζήτηση θα τεθούν τα ακόλουθα θέματα:
• Σύγκριση ανάμεσα σε ορισμένων από τους Παγκόσμιους Ναυτιλιακούς Κόμβους και του Πειραιά-Αθήνας.
• Η ανταγωνιστικότητα του Ναυτιλιακού Κλάδου στην Ελλάδα- Τι έχει γίνει και τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια;
• Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει ο Πειραιάς-Αθήνα ένας από τους πιο εμπορικούς κόμβους παγκοσμίως;
• Η δημιουργία ενός παγκόσμιου κόμβου θαλάσσιων, εμπορικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στη Μεσόγειο.
• Η δημιουργία ενός φιλικού προς την επιχείρηση περιβάλλοντος. Τι χρειάζεται?
• Φόροι, κίνητρα και ποιοτικό επιχειρηματικό περιβάλλον
• Ελληνικά λιμάνια ως σημαντικός πολυτροπικός κόμβος
• Ποιος θα είναι ο ρόλος της ελληνικής κυβέρνησης;
??. ????? ?????????? ????????? ??? ??? ?? ???? ??????? ????????? ???? ??????????? ?? ?? ?????? ????? ????? ?????????? ????? ??? ???????? ????????.
Tomorrow, Thursday June 4th 2020 President and CEO of ONEX NEORION SHIPYARDS, Mr. Panos Xenokostas, will attend the webinar entitled «Designing the Future of Maritime Greece» organized by FORUM MARE. The conferences of Forum Mare are considered by many to be the most influential global conferences for the maritime and shipping industry.
The discussion will be honored by the presence of Minister of Maritime Affairs and Insular Policy Mr. Ioannis Plakiotakis, as well as senior executives and officials of the Maritime and Shipping Industry.
In this online round table discussion, the current Greek Maritime Hub will be explored and what has to be done to improve it.
The panel will be guided by the following themes:
• A comparison between some of the Global Maritime Hubs and Piraeus-Athens.
• The competitiveness of the Greek Maritime Cluster – What has been done and what to do next?
• What are the conditions for Pireaus-Athens to become one of the global trade hubs?
• The creation of a global maritime, trading, and financial services hub in the Mediterranean.
• The creation of a Start-up and Entrepreneurial friendly environment. What is needed?
• Taxes, Incentives and quality business environment
• Greek ports as a major multimodal hub
• What shall be the role of the Greek Government?
print