Με επιστολή του στον Πρόεδρο του Ομίλου ΟΝΕΧ κ. Πάνο Ξενοκώστα, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Κορκίδης χαιρετίζει την επενδυτική πρωτοβουλία για την αναζωογόνηση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και τον καλεί σε συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Β.Ε.Π., προκειμένου να συνεξεταστούν θέματα σχετικά με τη ναυπηγοεπισκευή που έχει σημαίνοντα υποστηρικτικό ρόλο στην ανάπτυξη της ναυτιλίας και, γενικότερα, στην επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, ανέφερε ότι: «Η εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος για τα ναυπηγεία, τα οποία διαδραματίζουν σημαίνοντα υποστηρικτικό ρόλο στη ναυτιλία, αλλά και στη βελτίωση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας, αποτελεί ένα πρώτο θετικό βήμα στις προσπάθειες της κυβέρνησης να προσελκύσει επενδύσεις. Προσπάθειες που θα πρέπει να ενταθούν προς την κατεύθυνση της απάλειψης των όποιων γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και ιδεοληψιών του παρελθόντος, που τόσο στοίχησαν στην οικονομία και στη χώρα. Το Ε.Β.Ε.Π. θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια αναζωογόνησης των σημαντικών ναυπηγείων στην περιοχή ευθύνης του.»
http://www.pcci.gr/evepimages/Press23092020_F28466.pdf

print